Köpvillkor

Vår returpolicy kortfattat

 

Du har 14 dagar på dig att returnera en fysisk order efter att du tagit emot den.

 

Om du ändrar dig, eller om produkten du mottagit inte lever upp till dina förväntningar, kontaktar du oss innan du returnerar varan.

Om inget annat överenskommits med oss så står du för returkostnaden.

 

Observera att undantag kan gälla för specialtillverkade varor.

Om du har frågor kan du kontakta oss.

 

Du kan hitta vår fullständiga returpolicy i våra allmänna villkor.

 

Instruktioner för att returnera varor

 

Om du vill returnera en vara, mejla oss inom 14 dagar från det att du fått varorna, med ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returen gäller.

 

Skicka varorna som ska returneras efter att du fått svar från oss.

 

Du ansvarar för eventuell skada som orsakas på varorna under frakten. Därför rekommenderar vi starkt att du skickar produkterna väl förpackade, i gott skick och i sin ursprungliga förpackning.

 

Skicka oss gärna ett spårningsnummer för returen om du kan.

 

Om en returnerad vara fraktas internationellt, märk paketet med "RETURNED GOODS" för att undvika tullavgifter. Vi ansvarar inte för eventuella tullavgifter på försändelsen.

 

Om inget annat överenskommits kommer återbetalningen ske genom samma betalningssätt som du först gjorde köpet med.

 

Om produkten eller förpackningen är använd eller skadad förbehåller vi oss rätten att dra av värdeminskningen från den summan som ska återbetalas.

 

Alla frågor: info@skurkan.se

 

 

 

Allmänna villkor för Skurkan (registrerat företag heter EF Helena Persson)

 

Tack för att du visar ditt intresse för våra produkter! Nedan finner du de villkor som gäller för ditt köp, de förklarar vilka rättigheter du har. Skulle du ha några frågor är det bara att kontakta oss, så förklarar vi mer än gärna hur allting fungerar. Det som förklaras här är vem du handlar från, hur du lägger en order, priser, frakt och leverans, ångerrätt och garantier.

 

Vi hoppas att du blir nöjd med ditt köp!

 

Allmänt

 

Dessa allmänna villkor gäller när du, "Kunden", lägger en order från Skurkan, organisationsnummer SE8003204883.

 

Genom att acceptera de Allmänna villkoren bekräftar du att du är minst 18 år gammal eller att du har din förmyndares tillstånd och att du uppfyller de Allmänna villkoren. Du bekräftar även att du har läst informationen om hantering av personuppgifter och cookies och godkänner användningen av sådan data.

 

Vi respekterar tillämpbara lagar och inget i dessa Allmänna villkor ska uppfattas som en begränsning av dina lagstadgade rättigheter, om sådana lagar ger dig större rättigheter än vad som anges här.

 

Genom att acceptera dessa Allmänna villkor förstår och accepterar du att order, köp och transaktioner görs mellan Skurkan och Kunden.

 

Order m.m.

 

När du tar emot en orderbekräftelse via e-post från oss betyder det att din order har accepterats och gått igenom och att du ingår ett köpeavtal med Skurkan. 

Vi rekommenderar dig att spara orderbekräftelsen för eventuell framtida kontakt med oss. En order kan kommas att ändras i vissa fall om en vara t.ex. är slut. Orderbekräftelsen är således ingen garanti för att dessa varor finns. Du blir informerad via e-post om någon vara saknas i din order.

 

Du kan ångra din order till dess att vi har bekräftat att den är skickad. Vi kommer sedan att återbetala eventuella utgifter som du har för ordern.

 

Vi kan annullera en hel eller del av order om de beställda produkterna är slutsålda, och återbetala eventuella utgifter för de produkterna som är slutsålda.

Vi kan också meddela dig om likvärdiga produkter om sådana finns tillgängliga innan makulering av ordern sker.

 

Alla beställda produkter förblir vår egendom till dess att vi har mottagit fullständig betalning för dem.

 

Kundinformation m.m.

 

Du ansvarar för att de personuppgifter du lämnar till oss är korrekta och fullständiga. Om du önskar att vi raderar de uppgifter vi har om dig, med viss begränsning, som bokföringslagen, mailar du en begäran om att “bli glömd” till info@skurkan.se

 

Priser, avgifter m.m.

 

De priser som finns angivna i butiken gäller för den order som har lagts i butiken. Alla priser gäller den valuta som anges på webbplatsen och innefattar moms. Om inget annat anges i butiken ingår inte betalnings- eller fraktkostnader och dessa redovisas separat och betalas av Kunden.

 

Övriga kostnader som kan tillkomma t.ex. tull, postavgifter m.fl. (dessa tillkommer om du bor utanför Sverige) står du som kund för.

 

Betalning ska ske innan några varor skickas. Vill du betala efter att du har erhållit din beställning rekommenderar jag att du betalar via Payson eller med ett kreditkort.

 

Specialerbjudanden

 

Vid vissa tillfällen kan vi, för vissa produkter, erbjuda bättre villkor än de som anges i de Allmänna villkoren, exempelvis vad gäller förlängd ångerrätt eller kostnadsfria returer. Sådana bättre villkor gäller endast under en begränsad tid, till dess att de specifika produkterna sålt slut, och kan annulleras av oss när som helst, och i så fall gäller dessa Allmänna villkor utan ändringar.

 

Frakt och leverans

 

Produkter som finns i lager levereras vanligtvis inom det antal arbetsdagar som visas i Butiken.

 

Vid händelse av förseningar informerar vi dig och fortsätter att övervaka ordern. Du kan annullera ordern om leveransen försenas i mer än 30 dagar och förseningen inte har uppstått på grund av dig eller omständigheter utanför vår kontroll s.k. Force majeure. Observera att order med förhandsbeställda produkter levereras först när alla produkter inkommit i lager, för dessa produkter gäller inte möjligheten att annullera ordern efter 30 dagar då förhandsbeställda produkter oftast har en leveranstid på 8-10 veckor.

 

Beroende på fraktmetod kan du behöva hämta ordern från ett specifikt utlämningsställe. Du måste göra det inom tiden som anges på avin. Om du inte hämtar paketet i tid kan en förseningsavgift tas ut från dig och ordern kan skickas tillbaka till oss på din bekostnad. Vi kan även annullera ordern om du inte hämtar den i tid.

 

Om detta sker vid fler än 3 gånger från dig som kund har vi rätt att neka dig fortsatta köp av oss.

 

När vi har lämnat över din beställning till det företag som hanterar postleveranserna åt oss, är vi inte längre ansvariga för paketet/beställningen.

 

Vill du kunna se vart ditt paket är rekommenderar vi dig att begära spårbar frakt, mellanskillnaden mellan vår standard frakt och den spårbara fraktens som du önskar står du för, likaså om det tillkommer några andra extra kostnader för oss för att kunna leverera paketet till den speditören.

 

Om ett paket inte kan levereras till dig, och returneras till oss, får du inte tillbaka något för din beställning.

 

Ångerrätt

 

Du har rätt att ångra din fysiska order genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du tog emot dina produkter. I meddelandet till oss måste du uppge ditt namn, din adress och e-postadress, ditt ordernummer och en lista över de produkter som omfattas.  Detta gäller inte pdf-mönster då de inte omfattas av ångerrätten.

 

Sedan måste du omedelbart och inom 14 dagar från det att du skickade meddelandet returnera produkterna till oss på egen bekostnad. Du ansvarar för skicket på produkterna under leveransen tillbaka till oss, därför rekommenderar vi dig att skicka dem väl paketerade och i gott skick.

 

När du ångrar en order återbetalar vi det pris som du har betalat för produkterna du returnerar, exklusive fraktkostnader för leveransen. Av den summa som återbetalas kan vi dock dra pengar för produkternas värdenedsättning om sådan har uppstått på grund av att din hantering varit för slitsam i förhållande till vad som krävs för att avgöra produktens funktion eller karaktäristiska drag. Vi utfärdar återbetalningen så fort som möjligt och inom 14 dagar från det att vi mottagit de returnerade produkterna. Återbetalningen betalas ut med samma betalningsmetod som du använde för att betala de returnerade produkterna om inget annat har avtalats.

 

Din ångerrätt gäller inte för kontrakt som:

 

  • gäller en tjänst som har utförts helt, om du när du lade din order godkände utförandet av tjänsten och fastslog att du inte skulle ha någon ångerrätt efter tjänstens utförande

 

  • gäller varor eller en tjänst vars pris beror på svängningar i marknaden som vi inte kan kontrollera och vilka kan inträffa under perioden mellan det att du mottagit produkten vars köp du vill häva och tidpunkten då vi blivit meddelade att du vill häva köpet

 

  • gäller varor som har tillverkats efter dina instruktioner eller som på annat vis är skräddarsydda eller anpassade till dig

 

  • gäller varor som snabbt faller i värde eller har ett utgångsdatum

 

  • gäller varor med brutet emballage som inte lämpar sig för retur på grund av hälso- eller hygienskäl, och emballaget har brutits av dig

 

  • gäller varor som, efter leveransen, av sin natur är sådana att de inte kan separeras från andra artiklar som de har blandats med

 

  • gäller förseglade ljud- eller videoinspelningar eller förseglad datorprogramvara och förseglingen har brutits av dig

 

  • gäller individuella exemplar av en tidning eller tidskrift

 

  • gäller digitalt innehåll som levereras på annat sätt än fysiska media, om du har godkänt leverans på sådant vis och fastslagit att du avsäger dig din ångerrätt

 

  • gäller kulturella evenemang, sportevenemang eller liknande aktiviteter, mattjänst, catering eller liknande tjänst, boende, transport av varor eller uthyrning av transportmedel, där vi tillhandahåller tjänsten på en specifik dag eller under en specifik period.

 

Garanti och klagomål

 

Vissa av våra produkter kan omfattas av garantier. Information om sådana garantier lämnas i Butiken eller i dessa Allmänna villkor. Orderbekräftelsen är ett garantibevis. Våra garantier omfattar endast tillverkningsfel och därmed inga fel som uppstått i samband med individuella ändringar av produkternas funktion eller utseende efter ombyggnad, uppgradering eller annan konfigurering.

 

Du kan, inom 2 år (eller annan lagstadgad längre tidsperiod) efter det att du tagit emot produkterna, lämna klagomål på produkter som är defekta enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Du måste då skicka ett klagomål till oss med ditt namn, din adress och e-postadress, ditt ordernummer och en lista över de produkter som klagomålet omfattar. Du måste lämna in ditt klagomål så fort som möjligt efter att defekten har upptäckts. Alla klagomål som lämnas inom två månader från det att defekten upptäcktes räknas som lämnade i god tid.

 

Vi återbetalar dig för de defekta produkterna i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning och ansvarar för kostnader som uppstår i samband med att produkterna skickas tillbaka till oss. Det är vårt mål att utfärda sådana betalningar inom 30 dagar från det att vi mottagit klagomålet och fastställt att en återbetalning ska göras, men det kan ta längre tid beroende på produktens natur. Det är även vår strävan att följa de riktlinjer för defekta produkter som fastställts av relevanta nationella konsumentskydds-myndigheter. Återbetalningen betalas ut med samma betalningsmetod som du använde för att betala de defekta produkterna om inget annat har avtalats.

 

Ansvarsbegränsning

 

Såvida lokal lagstiftning inte anger något annat är vårt ansvar begränsat till direkta skador och under inga omständigheter ska vi hållas ansvariga för indirekta skador, såsom inkomstbortfall eller dylikt.

 

Intellektuella egendomsrättigheter

 

Butiken och allt dess innehåll ägs av oss och våra licensgivare och den skyddas av intellektuell egendoms- och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från oss.

 

Friskrivning

 

Vi reserverar oss för fel i bild och typografi på Webbplatsen, såsom fel i produktbeskrivningar, tekniska angivelser, felaktiga priser eller inkorrekt information gällande en produkts lagerstatus. Vi har rätten att korrigera uppenbara fel och kan när som helst ändra eller uppdatera information i Butiken.

 

Bilder i Butiken är endast illustrativa och är ingen garanterad representation av det exakta antalet produkter du får om du beställer, inte heller att utseende, färg, funktion eller ursprung för produkten stämmer.

 

Miljö

 

Vår miljö är viktig för oss och vi gör därför vad vi kan för att minska vår negativa påverkan av miljön.

Så långt det går kommer också de kartonger vi köper vara av återanvänt wellpapp. Vi ser gärna att du också gör det du kan för miljön och lämnar in kartongen du får dina varor i till förpackningsåtervinningen alt. annat sätt att om din kommun erbjuder sådan.

 

Vi återanvänder även de förpackningar vi får varor levererade till oss, så bli inte förvånad om ditt paket kommer från Clas Ohlsson, Panduro Hobby m.fl.

 

Användning av cookies

 

En cookie är en textfil som lagras på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

En cookie används för att kontrollera att du är inloggad, om du lägger en vara i varukorgen eller när du använder produktfilter

Om du inte kan lägga i produkter i varukorgen så kan det bero på att du inte tillåter cookies.

Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökare på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används, samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig.

Ändringar till de Allmänna villkoren

Vi kan ändra dessa Allmänna villkor när som helst. Vi applicerar sedan de ändrade Allmänna villkoren i Butiken och de träder i kraft när du accepterar dem (i samband med att du lägger en ny order i Butiken eller när du besöker Butiken).

 

Lagval och tvistlösning

Vid händelse av tvist eftersträvar vi att följa beslut från relevanta nationella konsumentskydds-myndigheter.

Tvister gällande tolkning eller tillämpning av dessa Allmänna villkor ska styras och tolkas i enlighet med den lagstiftning som gäller i det land som vi bedriver våra affärer från, och ska exklusivt bedömas av domstol där vi har vårt säte, f.n. Uppsala län, Enköpings kommun.

Det var allt!

Vi hoppas att du är nöjd med ditt köp!

Dessa villkor upprättades av Skurkan EF Helena Persson 2024-03-19